LKK-Logo

Hitta det du är svag på. Acceptera detta för att kunna bli starkare

Att starta eller för er som redan börjat, fortsätta er mentala resa måste du börja med att acceptera. Acceptera allt ifrån svaghet till livssituation mm. När du vill göra en förändring måste du inse vart du är just nu. Då handlar det om att börja acceptera. Oftast för att vi valt att leva just där. […]